სამშაბათი , მაისი 22 2018
  • ქონების შეფასება

    ქონების შეფასება

    შეფასების პროცესი წარმოადგენს სისტემურ მიდგომას, რომელიც გამოიყენება ფიქსირებული აქტივების ღირებულების განსაზღვრის მიზნით.შეფასების სტანდარტების სისტემა შედგება ... Read More »
  • <span lang ="ka">აუდიტორული მომსახურება</span>

    აუდიტორული მომსახურება

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG